13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

JĘZYK NIEMIECKI


Do wyboru: jako pierwszy język obcy w wymiarze 6 godzin tygodniowo lub jako drugi język obcy w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

We wrześniu uczniowie klas pierwszych piszą test diagnostyczny i na podstawie wyników są przydzielani do grup zaawansowania. W każdym roczniku tworzymy osiem grup. Liczebność grup wynosi średnio 15 osób.

Grupy z rozszerzonym programem przygotowują się do zdawania w III klasie dyplomu języka niemieckiego DSD II / Deutsches Sprachdiplom / wydawanaego przez Stałą Konferencję Ministrów Oświaty Republiki Federealnej Niemiec. Nasza szkoła posiada uprawnienia do przeprowadzania tego egzaminu, sklasyfikowanego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego na poziomie umiejętności C1.

Posiadanie dyplomu potwerdza biegłe użycie języka niemieckiego i jest przepustką na studia na wszystkich uczelniach w Niemczech. Wielu naszych absolwentów korzysta z tej mozliwości- studiują w Berlinie, Monachium, Hamburgu oraz w Greifswaldzie.

W celu efektywnego przygotowania się do zdawania dyplomu uczniowie korzystają z możliwości uczęszczania na koło języka niemieckiego DSD II. Raz w roku najlepszy uczeń w ramach wyróżnienia wyjeżdza na obóz naukowy Sommerakademie organizowanej przez Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen na terenie krajów niemieckojęzycznych.

W ramach międzynarodowego turnieju organizowanego od kilku lat przez Goethe-Institut Jugend debattiert international szkoła organizuje wymianę debatująca z partnerską szkołą w Hamburgu oraz przygotowuje do startu w turnieju na zajęciach lekcyjnych i na treningach dodatkowych przygotowujących do debat.

Wymiana uczniowska pod hasłem wspólnych debat odbywa się dwa razy w roku- kilkudniowa wizyta uczniów z Hamburga w lutym oraz nasza rewizyta w Hamburgu na początku czerwca. W obu przypadkach uczniowie zakwaterowani są u rodzin goszczących. Od roku szkolnego 2008/2009 nasza szkoła stała się szkołą partnerską projektu pilotowanego przez ambasadę RFN "Partner der Zukunft". Ten projekt pozwala m.in. na uczestnictwo naszych uczniów w letnich obozach naukowych w krajach niemieckojęzycznych.